Jak české domácnosti vnímají pojištění svého majetku a svého zdraví? Kladou lidé v ČR stejný důraz na pojištění majetku a životní pojištění? Toť záludná otázka nad kterou se pokusím zamyslet a dovolím si drobnou úvahu.

České domácnosti svůj majetek pojištěný mají a vůbec o tom nepochybují. Vysněný dům, plechový miláček, neposedné děti (mohou sousedovi rozbít okno), tak toto vše lidé pojištěné mají.

Oproti tomu, jak si lidé pojišťují svůj život a zdraví? Co by se dělo, kdyby živitel rodiny nedej bůh zemřel? Co kdyby následkem nějakého vážného úrazu nebo vážné choroby byl ohrožen příjem do rodiny nebo úplně znemožněn?

Tady si dovolím říci, že obecně lidé tyto rizika podceňují a mají je zajištěny velmi málo nebo vůbec.

Myslím si, že tento rozdílný přistup k zajištění rizik ovlivňují tyto faktory:

  1.  Určitá část populace stále v sobě živý názor: “ Nestarej se, stát se postará.“ Tento názor zbavuje zodpovědnosti, je to prostě jednodušší.
  2.  Placení životní pojistky lidé považují za zbytečný výdaj, když se něco stane, tak pojišťovny stejně neplní. Určitě jsou případy, kdy se pojišťovny brání  výplatě pojistného plnění, ale stačí se podívat kolik každoročně pojišťovny vyplatí na pojistných událostech.
  3.  Lidé si prostě umí lépe představit, že přijde bouřka a vytopí jim půlku domu. Představit si, že následkem nemoci nebo úrazu přijdu o ruku a budu invalidní, to je příliš bolestné a to si představovat nechtějí. Proto si to ani nechtějí pojišťovat.
  4.  Na svůj majetek se daná rodina musela nadřít, ať už člověk sám nebo jeho rodiče. Je to prostě rodinný majetek, tak si ho pojistíme. Život a zdraví jsme dostali zadarmo. A to co je zadarmo, toho si tolik nevážíme. To je jeden z důvodů proč máme tendenci pojišťovat více majetek než život.

Dobrá zpráva nakonec. Myslím, že situace se mění k lepšímu. Pojistný trh v ČR se zkvalitňuje, lidé dostávají více informací a tak se tyto dvě oblasti pojištění začínají vyrovnávat.

Jsem přesvědčený, že duševní rovnováha, radost a klid jsou spojeny jak s dobrým zdravotním stavem, ale také s dobrým majetkovým a finančním zázemím. Proto radím, nepodceňujte zajištění rizik pomocí životního pojištění a myslete na své zdraví stejně jako na svůj majetek.                                                                                                                                                                                                                                                                                         A jak jste na tom vy?